" crossorigin/>

图图直播 | Tutu Lives


ไลฟ์พูดคุยเล่าเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับภาษาจีน เรื่องเล่าสนุกๆ ด้านประวัติศาสตร​์ สังคม เทคโนโลยี ไปจนถึงมาแชร์วิธีการเรียนภาษาด้วยตัวเองและระบบต่างๆ ที่ใช้อยู่

ติดตามไลฟ์และมาพูดคุยกันในไลฟ์ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21:00 ที่ TikTok, YouTube และ Facebook

เปอร์เซ็นต์ ทศนิยม เศษส่วน ภาษาจีนอ่านยังไง

01:06:1349 views
01:06:13Playing

เปอร์เซ็นต์ ทศนิยม เศษส่วน ภาษาจีนอ่านยังไง

49 views
01:27:36Playing

แชร์เทคนิดการใช้ Podcast เรียนภาษาจีนด้วยตัวเอง

18 views
01:04:22Playing

คุยชิวๆ เรื่องเชงเม้ง 清明节

16 views
01:53:18Playing

คุยชิวๆ (รึเปล่า) | เครื่องหมายวรรคตอนจีน 1

22 views
01:17:46Playing

คุยเล่น | อัญมณีและหยกในภาษาจีน

27 views
01:15:33Playing

คุยเล่น เอาศัทพ์จีน | ข้อมูลโภชการภาษาจีน

12 views
01:03:52Playing

เล่าเรื่อง ก่อนมีพินยิน คนจีนเรียนจีนยังไง

6 views
01:20:59Playing

ประวัติ เงินตราจีน

42 views
01:15:28Playing

เรียนภาษาจีนยังไงให้สนุกและใช้ได้จริง

37 views
01:57:22Playing

บริหารจัดการแรงบันดาลใจในการเรียนภาษาจีนให้เรียนได้ไกล เรียนได้นาน

41 views
01:14:03Playing

จัดการอย่างไรเมื่อเรียนภาษาไปสักพักก็รู้สึกตันๆ ไม่ไปไหนต่อ

20 views
44:13Playing

Business Presentation ทำสไลด์นำเสนออย่างไรให้ปัง | บรรยายที่ ม.ศรีปทุม

24 views
01:09:04Playing

Live Record | เรียนภาษาจีนนอกตำราด้วยตัวเองผ่าน PodCast และ คลิปวีดีโอ โดยใช้ Notion

37 views

ติดตามไลฟ์ได้ทุกวันเสาร์ เวลา 21:00

ได้ทุกช่องทางด้านล่างเลย