ส่วน 3 เศษ 2 ภาษาจีนน่ะอ่านเศษส่วนแบบนี้ | การอ่านตัวเลขภาษาจีน ตอนที่ 2

How to read percentage, fractions and decimals in Chinese cover

ไปแวะเรื่องนู้นเรื่องนี้กันมาซะหลายเรื่อง กว่าจะกลับเข้ามาเรื่องหลักภาษากันต่อได้ เอาล่ะมาต่อกันในส่วนของตอนที่ 2 เกี่ยวกับตัวเลขกันดีกว่า ในเรื่องการอ่าน เศษส่วน ทศนิยม และ เปอร์เซนต์ เป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยๆ เวลาอ่านข่าว ฟังข้าว ดูรายงาน อ่านหนังสือ หรือแม้กระทั่งบทความ และเป็นเรื่องที่มีความสับสนอยู่พอสมควรสำหรับผู้เริ่มต้น รอบนี้สัญญาว่าง่ายๆ ไม่ยาว 555 เอาล่ะมาอ่านกันในแต่ละรูปเลย 🌠

小数 ทศนิยม อ่านเหมือนไทย

5.2367 ตัวเลขแบบนี้เราคุ้นเคยกันดีในชื่อภาษาไทยว่า ทศนิยม ในภาษาจีนเรียกว่า 小数 xiǎo shù วิธีการอ่านเหมือนกับการอ่านทศนิยมในภาษาไทย (ซึ่งคาดว่ารับมาจากภาษาอังกฤษอีกต่อ ทั้งสองภาษา) มีหลักการอ่านง่ายๆ ดังนี้

 1. จุด อ่านว่า 点 diǎn
 2. ตัวเลขก่อน 点 อ่านตามวิธีการอ่านตัวเลขภาษาจีนปกติ [1]
 3. ตัวเลขหลัง 点 ให้อ่านเหมือนตัวเลขเดี่ยวๆ ไล่ไปทีละตัว 0 ต้องอ่านเป็น 零 líng ทุกตัวด้วย

ตัวอย่าง

 • 0.008 อ่านว่า 零点零零八 líng diǎn líng líng bā
 • 7.02 อ่านว่า 七点零二 qī diǎn líng wǔ
 • 10.35 อ่านว่า 十点三五 shí diǎn sān wǔ
 • 6,401.63002 อ่านว่า 六千四百零一点六三零零二 liù qiān sì bǎi líng yī diǎn liù sān líng líng èr

เพิ่มเติม

 • [1] วิธีการอ่านตัวเลขภาษาจีน จำไม่ได้อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

分数 เศษส่วน ต้องอ่านกลับล่างขึ้นบน

$\frac{1}{2}$ คือ เศษส่วน ภาษาจีนเรียกว่า 分数 fēn shù ในภาษาไทยเราอ่านกันไล่จากบนลงล่างว่า เศษหนึ่งส่วนสอง แต่ในภาษาจีนมีหลักการแบบกลับกันเลย คือ เอาด้านล่างมาก่อนด้านบน ถ่าอ่านเป็นภาษาไทย จะได้อารมณ์เหมือน ส่วนสองเศษหนึ่ง นั้นแหละ อาจจะงงในช่วยแรก ยังไงลองฝึกๆกันไปสักระยะจะชินเอง

ในภาษาจีนมีวิธีการอ่าน 分数 ดังนี้

 1. อ่านตัวเลขด้านล่างก่อน
 2. คั่นกลางด้วยคำว่า 分之 fèn zhī
 3. แล้วจึงค่อยอ่านตัวเลขด้านบน

จำง่ายๆ ด้วยรูปแบบนี้ก็ได้

 • ..(ส่วน หรือ ตัวเลขล่าง)..分之..(เศษ หรือ ตัวเลขบน)..

ตัวอย่าง

 • 1/2 อ่านว่า 二分之一 èr fēn zhī yī มักจะพูดกันไปเลยว่า 一半
 • 1/3 อ่านว่า 三分之一 sān fēn zhī yī
 • 3/4 อ่านว่า 四分之三 sì fēn zhī sān
 • 51/300 อ่านว่า 三百分之五十一 sān bǎi fēn zhī wǔ shí yī

百分数 เปอร์เซ็นต์ ใช้เหมือน “ร้อยละ”

89% ในภาษาไทยเรียกตัวเลขแบบนี้ว่า เปอร์เซนต์ ส่วนในภาษาจีนเรียกว่า 百分数 bǎi fēn shù บางที่ก็เรียกว่า 百分率 bǎi fēn lǚ、百分比 bǎi fēn bǐ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น ขออธิบายถึงที่มาของคำว่า เปอร์เซนต์ ซึ่งเหมือนจะมาจากภาษาอังกฤษ Percent แต่ที่มาจริงๆแล้วมาจากภาษาละตินว่า per centum ส่วนหนึ่งร้อย พอเข้ามาในภาษาอังกฤษช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ลดรูปเหลือแค่ Percent

ภาษาจีนรับเอาความหมายเข้ามาแปลตรงตัว เวลาอ่าน 百分数 จึงใช้วิธีอ่านเหมือนการอ่านเศษส่วน แต่เปลี่ยนข้างหน้าเป็น 百 bǎi ที่แปลว่า 100 หลักการนี้เหมือนกับภาษาไทยคำว่า ร้อยละ

สรุปการอ่าน 百分数

 • อ่าน 百分之 bǎi fēn zhī ก่อนตามด้วยตัวเลขก่อนเครื่องหมายเปอร์เซนต์
 • หากแปลเป็นภาษาไทยให้เห็นภาพคือ …ส่วนร้อย หรือ ร้อยละ…. นั่นเอง

ตัวอย่าง

 • 5% 百分之五
 • 15% 百分之十五
 • 50% 百分之五十
 • 100% 百分之一百、百分之百

ความซับซ้อนจะเกิดขึ้นเมื่อเราต้องอ่านทั้ง 小数 และ 百分数 พร้อมกัน หลักการไม่ยาก แต่อ่าน 百分之 แล้วตามด้วยหลักการอ่านทศนิยมไปเลย อาจจะสับสนหน่อย แต่ฝึกได้ไม่ยากครับ

 • 0.5% อ่านว่า 百分之零点五 bǎi fēn zhī líng diǎn wǔ
 • 10.5% อ่านว่า 百分之十点五 bǎi fēn zhī shí diǎn wǔ

หลักการอ่าน 小数、分数、百分数 จริงๆ แล้วไม่ได้ยากแค่ต้องฝึกกันสักหน่อยให้อ่านได้คล่อง ยังไงลองไปฝึกกันดู

ก่อนจะจากกัน มาลองทดสอบกันหน่อยดีกว่า ว่า 6 ข้อนี้อ่านว่าอะไร และแปลว่าอะไรบ้าง เฉลยอยู่ด้านล่าง อย่าเพิ่งรีบเปิดก่อนนะ

 1. 720.482
 2. 46/10
 3. 88.5%
 4. 赞成超过2/3
 5. 低于50%
 6. 调查显示94%的受访者……

ใครถูกกี่ข้อบ้างมาบอกกันหน่อยนะ 🤩

ติดตามเรื่องราวภาษาจีนย่อยง่ายๆ ด้วยภาพ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาจีน มาคุยกันได้ที่

.

.

.

.

.

.

เฉลย

 1. 720.482
  • 七百二十点四八二
  • qī bǎi èr shí diǎn sì bā
 2. 46/10
  • 十分之四十六
  • shí fēn zhī sì shí liù
 3. 88.5%
  • 百分之八十八点五
  • bǎi fēn zhī bā shí bā diǎn
 4. 赞成超过2/3
  • 赞成超过三分之二
  • zàn chéng chāo guo sān fēn zhī èr
  • เห็นด้วยเกินสองส่วนสาม
 5. 低于50%
  • 低于百分之五十
  • dī yú bǎi fēn zhī wǔ shí
  • ต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ / ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ
 6. 调查显示94%的受访者……
  • 调查显示百分之九十四的受访者…….
  • diào chá xiǎn shì bǎi fēn zhī jiǔ shí sì de shòu fàn zhě …….
  • ผลสำรวจแสดงให้เห็นว่าเก้าสิบสี่เปอร์เซนต์ของผู้ให้สัมภาษณ์…….

Author

 • Game 黄俊宏

  กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา