Read Chinese 30 Days - Advance 3 - Feature Image

颜色:跨文化与心理的多维解读 | ฝึกอ่านภาษาจีน 30 วัน | ระดับสูง เรื่องที่ 3

Last updated:

ถึงรอบของระดับสูงแล้ว มาต่อกันที่บทความที่ 3 เป็นที่น่าสนใจว่าสีในแต่ละวัฒนธรรมนั้นมีความหมายโดยส่วนใหญ่ไปในทางเดียวก็น แต่ก็มีบางส่วนที่ให้ความหมายแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามเรื่องสีเป็นสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลมาโดยตลอด รอบนี้เราจะพาไปสำรวจแนวคิดนี้เป็นภาษาจีนกัน คำศัพท์เพื่อใช้ในการเขียนอธิบายแนวคิดและการเสริมด้วยเหตุผลเต็มที่เลย

ใครที่อ่านควบหลายระดับแล้ว ข้ามไปได้เลยนะ ถึงช่วงแนะนำเทคนิกเพิ่มเติมต่อละ มาลองดูเทคนิกง่ายๆ ที่แนะนำให้ทำประจำที่เราอาจจะรู้อยู่แล้ว แต่ละเลยไป คุณจะได้เก่งภาษาจีนเร็วขึ้น ไปอ่านเต็มๆ ได้ที่นี่เลย

ใครยังไม่อ่านเรื่องที่ 1 และ เรื่องที่ 2 แนะนำให้ไปอ่านก่อนตรงนี้เลย

พร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย


录音


短文 | บทความสั้น

颜色:跨文化与心理的多维解读

颜色不仅仅是视觉的表达,更是文化和心理的载体。从全球范围看,某些颜色具有普遍性的象征意义。例如,红色在多数文化中都与激情、庆祝有关,但在中国,它还象征着吉祥和喜悦。

然而,颜色的象征意义并非一成不变,而是随着社会观念的演变而演变。比如绿色,原本多与自然和平静相关联,现在越来越被视为环保的象征。这些变化反映了人们对颜色心理影响的深入理解。事实上,颜色能影响人的情绪,甚至认知表现。

在中国,传统的五色(青、赤、黄、白、黑)有着深厚的文化内涵,与五行、五方神、五福等紧密关联。这些颜色不仅在自然界中有其代表性,也在人们日常生活中有特殊的象征意义。例如,黄色在古代是皇家的专用色,象征着权威和尊贵。

在社会和文化不断进步的背景下,颜色的象征意义也在发生变化。比如,白色,在古代主要用于丧礼和哀悼,现在也成为婚礼中象征纯洁和新生的颜色。黑色,曾经被认为是庄重和严肃的代表,如今也广泛应用于时尚界,成为了神秘和高级的象征。

总体而言,了解颜色的多重象征意义不仅能增进跨文化交流,还能加深我们对人类心理和文化的认识。


拼音 | พินอิน

ปิดไว้ก่อนเผื่อลองฝึกดูนะ อ่านจบแล้ว หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 拼音 | พินอิน เปิดตรงนี้ กดเลย

Yán sè: Kuà wén huà yǔ xīn lǐ de duō wéi jiě dú

Yán sè bù jǐn jǐn shì shì jué de biǎo dá, gèng shì wén huà hé xīn lǐ de zài tǐ. Cóng quán qiú fàn wéi kàn, mǒu xiē yán sè jù yǒu pǔ biàn xìng de xiàng zhēng yì yì. Lì rú, hóng sè zài duō shù wén huà zhōng dōu yǔ jī qíng, qìng zhù yǒu guān, dàn zài Zhōngguó, tā hái xiàng zhēng zhe jí xiáng hé xǐ yuè.

Rán ér, yán sè de xiàng zhēng yì yì bìng fēi yī chéng bù biàn, ér shì suí zhe shè huì guān niàn de yǎn biàn ér yǎn biàn. Lǜ sè, yuán běn duō yǔ zì rán hé píng jìng xiāng guān lián, xiàn zài yuè lái yuè bèi shì wéi huán bǎo de xiàng zhēng. Zhè xiē biàn huà fǎn yìng le rén men duì yán sè xīn lǐ yǐng xiǎng de shēn rù lǐ jiě. Shì shí shàng, yán sè néng yǐng xiǎng rén de qíng xù, shèn zhì rèn zhī biǎo xiàn.

Zài Zhōngguó, chuán tǒng de wǔ sè (qīng, chì, huáng, bái, hēi) yǒu zhe shēn hòu de wén huà nèi hán, yǔ wǔ háng, wǔ fāng shén, wǔ fú děng jǐn mì guān lián. Zhè xiē yán sè bù jǐn zài zì rán jiè zhōng yǒu qí dài biǎo xìng, yě zài rén men rì cháng shēng huó zhōng yǒu tè shū de xiàng zhēng yì yì. Lì rú, huáng sè zài gǔ dài shì huáng jiā de zhuān yòng sè, xiàng zhēng zhe quán wēi hé zūn guì.

Zài shè huì hé wén huà bù duàn jìn bù de bèi jǐng xià, yán sè de xiàng zhēng yì yì yě zài fā shēng biàn huà. Bǐ rú, bái sè, zài gǔ dài zhǔ yào yòng yú sāng lǐ hé āi dào, xiàn zài yě chéng wéi hūn lǐ zhōng xiàng zhēng chún jié hé xīn shēng de yán sè. Hēi sè, céng jīng bèi rèn wéi shì zhuāng zhòng hé yán sù de dài biǎo, rú jīn yě guǎng fàn yìng yòng yú shí shàng jiè, chéng wéi le shén mì hé gāo jí de xiàng zhēng.

Zǒng tǐ ér yán, liǎo jiě yán sè de duō chóng xiàng zhēng yì yì bù jǐn néng zēng jìn kuà wén huà jiāo liú, hái néng jiā shēn wǒ men duì rén lèi xīn lǐ hé wén huà de rèn shi.


泰语翻译 | แปลไทย

ลองเดาความหมายไทยด้วยตัวเองดูก่อนสักรอบ เสร็จแล้วค่อยลองเทียบดูว่าตรงแค่ไหน หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 泰语翻译 | แปลไทย กดเปิดตรงนี้ได้เลย

สีสัน: การตีความหลายมิติของจิตวิทยาและระหว่างวัฒนธรรม

สีไม่ใช่แค่สิ่งที่ตามองเห็นเท่านั้น แต่ยังเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและจิตวิทยาอีกด้วย จากมุมมองทั่วโลก สีบางสีมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตัวอย่างเช่น ในหลายๆ วัฒนธรรม สีแดงจะเกี่ยวข้องกับความกระตือรือร้นและการเฉลิมฉลอง แต่ในประเทศจีนนั้น สีแดงยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นศิริมงคลและความปิติยินดีอีกด้วย

แต่ทว่า ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสีนั้นไม่ใช่สิ่งที่มีความหมายแน่นอน แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของทัศนคติของสังคม ตัวอย่างเช่นสีเขียว เดิมทีมักจะมีความหมายเชื่อมโยงกับธรรมชาติและความสงบ แต่ในตอนนี้นับวันก็ยิ่งถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อผลกระทบในเชิงจิตวิทยาของมนุษย์ที่มีต่อสี ในความเป็นจริงแล้ว สีสามารถส่งผลกระทบต่ออารมณ์ของมนุษย์ ตลอดจนความเข้าใจต่อสีที่มนุษย์แสดงออกมาได้

ในประเทศจีน สีในสมัยโบราณทั้งห้า(สีเขียว 1青色 ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ หมายถึงสีเขียว สีเขียวสนิมหรือสีฟ้า เป็นสีที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายมาโดยตลอด ซึ่งในบริบทนี้พูดถึงสีในสมัยโบราณ ในสมัยก่อนเราเรียกสีเขียวและสีฟ้ารวมกันว่า สีเขียว จนต่อมาได้มีการพัฒนาคำศัพท์ในการเรียกสี แล้วจึงจะแยกสีฟ้าออกมาเป็นสีใหม่ในภายหลัง ในบทความนี้จึงแปลว่า สีเขียว เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 青色 เกมเคยทำวีดีโอสั้นไว้แล้วดูได้ที่นี่ หรือดูที่ด้านล่างบทความก็ได้ครับ https://www.youtube.com/watch?v=6raCqMRxthE&t สีแดง สีเหลือง สีขาว และสีดำ) มีความหมายเชิงวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับธาตุทั้งห้า เทพทั้งห้าทิศ 2เทพทั้งห้าทิศ หมายถึงเทพเจ้าแห่งธาตุต่างๆ ที่อยู่ประจำทิศทั้งห้าของจีน ประกอบไปด้วย เทพเจ้าโกวหมางแห่งธาตุไม้ประจำทิศตะวันออก(东方木神句芒) เทพเจ้าจู้หรงแห่งธาตุไฟประจำทิศใต้(南方火神祝融) เทพเจ้ารู่โซวแห่งธาตุทองประจำทิศตะวันตก(西方金神蓐收) เทพเจ้าก้งกงแห่งธาตุน้ำประจำทิศเหนือ(北方水神共工) และ เทพเจ้าโฮ่วถู่แห่งธาตุดินประจำจุดศูนย์กลาง(中央土神后土) แหล่งข้อมูล: https://www.baike.com/wikiid/1347361082455614433?from=wiki_content&prd=innerlink&view_id=2osdi2m11xs000 ความสุขทั้งห้า สีเหล่านี้ไม่เพียงเป็นตัวแทนของสิ่งต่างๆ ที่อยู่ในธรรมชาติเท่านั้น แต่ยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่เฉพาะตัวในชีวิตประจำวันของมนุษย์อีกด้วย ตัวอย่างเช่น สีเหลืองเป็นสีเฉพาะที่ใช้สำหรับราชวงศ์ในสมัยโบราณ เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจและความสูงศักดิ์

ภายใต้สังคมและวัฒนธรรมที่เจริญก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง ความหมายเชิงสัญลักษณ์ของสีก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในสมัยโบราณ สีขาวจะใช้ในงานศพและการไว้ทุกข์เป็นหลัก แต่ในปัจจุบันก็กลายเป็นสีที่ใช้ในงานแต่งงานเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์และการเริ่มต้นใหม่ได้เช่นกัน ส่วนสีดำก็เคยถูกมองว่าเป็นตัวแทนของความเคร่งขรึมและจริงจัง แต่ปัจจุบันก็มีการประยุกต์ใช้ในวงการแฟชั่นอย่างกว้างขวาง และกลายเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและความมีระดับ

กล่าวโดยสรุปแล้ว การเข้าใจความหมายเชิงสัญลักษณ์ในหลายๆ ด้านไม่เพียงช่วยให้การแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรมง่ายขึ้น แต่ยังทำให้เราเข้าใจความคิดความอ่านและวัฒนธรรมของมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นอีกด้วย


生词 | คำศัพท์

ลองเดาความหมายไทยด้วยตัวเองดูก่อนสักรอบ เสร็จแล้วค่อยเปิดดูคำศัพทนะ หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 生词 | คำศัพท์ กดเปิดตรงนี้ได้เลย
No.ChinesePinyinThai
1载体zàitǐตัวส่งต่อ
2普遍性pǔbiànxìngใช้อธิบายสิ่งที่มีลักษณะเป็นสากลหรือแพร่หลาย
3一成不变yīchéng búbiànไม่มีการเปลี่ยนแปลง
4演变yǎnbiànเปลี่ยนแปลง
5反映fǎnyìngสะท้อน
6qīngสีเขียว 3青色 ไม่สามารถแปลตรงตัวได้ หมายถึงสีเขียว สีเขียวสนิมหรือสีฟ้า เป็นสีที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายมาโดยตลอด ซึ่งในบริบทนี้พูดถึงสีในสมัยโบราณ ในสมัยก่อนเราเรียกสีเขียวและสีฟ้ารวมกันว่า สีเขียว จนต่อมาได้มีการพัฒนาคำศัพท์ในการเรียกสี แล้วจึงจะแยกสีฟ้าออกมาเป็นสีใหม่ในภายหลัง ในบทความนี้จึงแปลว่า สีเขียว
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 青色 ดูได้ที่นี่ https://www.youtube.com/watch?v=6raCqMRxthE&t
7chìสีแดง
8内涵nèihánความหมายแฝง
9五行wǔxíngธาตุทั้งห้า ประกอบไปด้วย ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไม้ ธาตุไฟ และธาตุทอง
10五福wǔfúความสุขทั้งห้า ประกอบไปด้วย อายุยืนยาว (长寿) มั่งคั่งร่ำรวย (富贵) สุขภาพดีปราศจากโรค (康宁) คุณธรรมอันประเสริฐ (好德) และการตายอย่างสงบ (善终)
11特殊tèshūพิเศษ มีลักษณะเฉพาะ
12权威quánwēiอำนาจ
13丧礼sānglǐงานศพ
14哀悼āidiàoการไว้ทุกข์
15纯洁chúnjiéความบริสุทธิ์
16新生xīnshēngการเริ่มต้นใหม่
17庄重zhuàngzhōngความเคร่งขรึม
18跨文化交流kuàwénhuà jiāoliúการแลกเปลี่ยนข้ามวัฒนธรรม


เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 青色 หรือเกี่ยวกับสีอื่นๆ ดูได้ที่คลิปสั้นนี้เลยครับ


อย่าลืมกลับมาอ่านทวนกันด้วยนะ เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองก็ต้องขยันทบทวนกันหน่อย ใครฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนท์มาด้านล่าง ที่ Facebook Page, Instagram หรือทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับ

เขียนโดย เกม Tutustory
พิสูจน์อักษรและแปลโดย ครูพี่ลี่ จาก Angbaoacademy
พิสูจน์อักษรโดย ครพี่นิว จาก Krupnewsornjeen และ เกม Tutustory

สนใจแจ้งเตือนเมื่อบทความออกใหม่ แอดไลน์ที่ปุ่มนี้ได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม Tutustory 图图是道 เรื่องราวภาษาจีนย่อยง่ายๆ ด้วยภาพ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนมาคุยกันได้ที่


ติดตาม ครูพี่ลี่ Angbaoacademy ได้ทาง


ขอสงวนสิทธิ์การนำไปใช้ ดัดแปลง และทำซ้ำ รวมถึงใช้สอนโดยมิได้รับอนุญาต ทุกกรณี

บทความเหล่านี้เป็นการสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของ Tutustory, ครูพี่นิวสอนจีน และ ครูพี่ลี่ Angbaoacademy เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับฝึกภาษาจีนกับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แบบฟรีๆ ด้วยความพยายามของพวกเราจึงขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการนำไปทำซ้ำเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งหมด นั่นรวมถึงการก็อบไปใช้สอนในรูปแบบต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามหากต้องการนำไปใช้จริงๆ โปรดติดต่อเข้ามาที่ Line: @tutustory เพื่อตกลงขออนุญาตและพูดคุยเป็นกรณีไป หากทราบในภายหลังทางเพจขอดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

Authors

  • Game 黄俊宏

    กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา

    View all posts
  • ครูพี่ลี่ Angbaoacademy

    ติวเตอร์ภาษาจีนรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของ #เรียนจีนกับครูพี่ลี่ ที่มียอดวิวกว่า 11 ล้านครั้งบน Tiktok และสนุกสนานกับการทำงานสายภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นล่ามกองถ่าย วิทยากร แปลซีรีส์ พากย์เสียง และอื่นๆ อีกมากมาย

    View all posts