Read Chinese 30 Days - Advance 5 - Feature Image

网络传播与人际关系:一场复杂影响的探析 | ฝึกอ่านภาษาจีน 30 วัน | ระดับสูง เรื่องที่ 5

Last updated:

ฝ่าฟันกันมาถึงตอนที่ 5 ของระดับสูงกันแล้ว ในตอนนี้เราจะพาอ่านกันว่าโซเชียลมีเดียส่งผลอะไรกันความสัมพันธ์ของผู้คนบ้าง ไว้ลองดูเผื่อเอาประโยคไปใช้กันนะ

ได้ลองฝึกสรุปเป็นภาษาจีนกันบ้างแล้วหรือยังครับ ระดับสูงนี่ยิ่งควรทำเลยนะ จบกิจกรรมจะได้เขียนคล่องๆ เขียนมาโพสที่เฟสบุ๊กเพจหรือไลน์ก็ได้นะ เดี๋ยวจะได้คุยกัน ฮ่าๆ

ของประจำมาอีกแล้ว 555 ใครอ่านแล้วข้ามไปเลย ใครเคยเป็นบ้างไหมครับ เรียนภาษาจีนไปสักพักก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ เหมือนมันไม่ค่อยพัฒนาขึ้นเลยไม่เหมือนกันตอนเราเรียนช่วงแรกๆ เกมเองก็เคยเป็นครับ เอาจริงมันมีคนตั้งชื่อให้ภาวะนี้ด้วยนะ อยากรู้แล้วใช้มะว่ามันเป็นไง แล้วจะแก้ยังไง สนใจไปอ่านที่นี่ได้เลย

ใครยังไม่อ่านเรื่องก่อนหน้านี้แนะนำให้ไปอ่านก่อน กดที่ที่ด้านล่างนี้ได้เลย

พร้อมแล้ว มาเริ่มกันเลย


录音


短文 | บทความสั้น

网络传播与人际关系:一场复杂影响的探析

在现代社会中,网络已渗透到我们日常生活的每一个角落,它所带来的影响也变得愈加复杂和多面。江茜教授的深刻研究揭示了网络传播在人际关系方面具有双重性质。一方面,它为人们提供了更广泛的平台和情感表达空间;另一方面,它也可能导致道德冷漠、信息混乱,甚至社交障碍。

首先,让我们来看网络匿名性的双重影响。这种匿名性为人们在不被识别的情况下表达自己提供了便利,这在某种程度上解放了个体,使他们更容易分享个人经验和情感。然而,这种自由度也可能被滥用。有些人可能利用网络匿名性传播假信息、诽谤他人或进行网络欺凌,这些行为无疑会对人际关系产生负面影响。

其次,网络传播也对人们的社交范围和互动方式产生了影响。以前,人们的社交圈多半限于家庭、学校和工作场所,但现在,任何人都可以轻易地通过网络结识来自世界各地的人。这种扩张无疑丰富了我们的社交生活,但也带来了问题。网络互动往往缺乏面对面交流的深度和真挚,这可能导致人们在现实生活中变得更加冷漠和疏远。

因此,要维持健康的人际关系,我们需要在现实和网络世界之间找到一个合适的平衡点。这需要我们不仅要科学、合理地使用网络工具,还需要加强信息辨别和判断能力,特别是在面对网络上复杂多变的信息环境时。

综合来看,网络传播在改变人们的社交习惯和拓展交往范围的同时,也带来了不少挑战和问题。如江茜教授所指出,网络具有其独特的优点和缺点,因此,在利用它来丰富我们的社交生活时,我们需要更加审慎、有目的性,以实现更健康、更有价值的人际互动。


拼音 | พินอิน

ปิดไว้ก่อนเผื่อลองฝึกดูนะ อ่านจบแล้ว หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 拼音 | พินอิน เปิดตรงนี้ กดเลย

Wǎngluò chuánbō yǔ rénjì guānxì: Yì chǎng fùzá yǐngxiǎng de tànxī

Zài xiàndài shèhuì zhōng, wǎngluò yǐ shèntòu dào wǒmen rìcháng shēnghuó de měi yí gè jiǎoluò, tā suǒ dài lái de yǐngxiǎng yě biàn de yù jiā fùzá hé duōmiàn. Jiāng Qiàn jiàoshòu de shēnkè yánjiū jiēshì le wǎngluò chuánbō zài rénjì guānxì fāngmiàn jùyǒu shuāngzhòng xìngzhì. Yīfāngmiàn, tā wèi rénmen tígōng le gèng guǎngfàn de píngtái hé qínggǎn biǎodá kōngjiān; lìng yī fāngmiàn, tā yě kěnéng dǎozhì dàodé lěngmò, xìnxī hǔnluàn, shènzhì shèjiāo zhàng’ài.

Shǒuxiān, ràng wǒmen lái kàn wǎngluò nímíngxìng de shuāngzhòng yǐngxiǎng. Zhè zhǒng nímíngxìng wèi rénmen zài bù bèi shíbié de qíngkuàng xià biǎodá zìjǐ tígōng le biànlì, zhè zài mǒu zhǒng chéngdù shàng jiěfàng le gètǐ, shǐ tāmen gèng róngyì fēnxiǎng gèrén jīngyàn hé qínggǎn. Rán’ér, zhè zhǒng zìyóudù yě kěnéng bèi lànyòng. Yǒuxiē rén kěnéng lìyòng wǎngluò nímíngxìng chuánbō jiǎ xìnxī, fěibàng tārén huò jìnxíng wǎngluò qīlíng, zhèxiē xíngwéi wúyí huì duì rénjì guānxì chǎnshēng fùmiàn yǐngxiǎng.

Qícì, wǎngluò chuánbō yě duì rénmen de shèjiāo fànwéi hé hùdòng fāngshì chǎnshēng le yǐngxiǎng. Yǐqián, rénmen de shèjiāo quān duōbàn xiànzhì yú jiātíng, xuéxiào hé gōngzuò chǎngsuǒ, dàn xiànzài, rènhé rén dōu kě qīngyì dì tōngguò wǎngluò jiēshí láizì shìjiè gèdì de rén. Zhè zhǒng kuòzhāng wúyí fēngfù le wǒmen de shèjiāo shēnghuó, dàn yě dài lái le wèntí. Wǎngluò hùdòng wǎngwǎng quēfá miàn duì miàn jiāoliú de shēndù hé zhēnzhù, zhè kěnéng dǎozhì rénmen zài xiànshí shēnghuó zhōng biàn dé gèngjiā lěngmò hé shūyuǎn.

Yīncǐ, yào wéichí jiànkāng de rénjì guānxì, wǒmen xūyào zài xiànshí hé wǎngluò shìjiè zhījiān zhǎodào yīgè héshì de pínghéngdiǎn. Zhè xūyào wǒmen bùjǐn yào kēxué, hélǐ dì shǐyòng wǎngluò gōngjù, hái xūyào jiāqiáng xìnxī biànbié hé pànduàn nénglì, tèbié shì zài miàn duì wǎngluò shàng fùzá duōbiàn de xìnxī huánjìng shí.

Zōnghé lái kàn, wǎngluò chuánbō zài gǎibiàn rénmen de shèjiāo xíguàn hé tuòzhǎn jiāowǎng fànwéi de tóngshí, yě dàilái le bùshǎo tiǎozhàn hé wèntí. Rú Jiāng Qì jiàoshòu suǒ zhǐchū, wǎngluò jùyǒu qí dútè de yōudiǎn hé quēdiǎn, yīncǐ, zài lìyòng tā lái fēngfù wǒmen de shèjiāo shēnghuó shí, wǒmen xūyào gèngjiā shěnjìn, yǒu mùdìxìng, yǐ shíxiàn gèng jiànkāng, gèng yǒu jiàzhí de rénjì hùdòng.


泰语翻译 | แปลไทย

ลองเดาความหมายไทยด้วยตัวเองดูก่อนสักรอบ เสร็จแล้วค่อยลองเทียบดูว่าตรงแค่ไหน หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 泰语翻译 | แปลไทย กดเปิดตรงนี้ได้เลย

การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล : การสำรวจและวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างซับซ้อน

ในสังคมยุคปัจจุบัน อินเทอร์เน็ตได้แทรกซึมผ่านทุกๆ แง่มุมในชีวิตประจำวันของพวกเรา ผลกระทบที่เกิดจากมันก็ยิ่งซับซ้อนและมีหลากหลายด้านมากขึ้น การศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งของศาสตราจารย์เจียงเชี่ยนแสดงให้เห็นว่าการแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตในแง่ของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั้นมีคุณสมบัติที่เป็นดาบสองคม ในด้านหนึ่ง มันเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีเวทีและพื้นที่แสดงความรู้สึกที่กว้างขึ้น และอีกด้านหนึ่ง มันก็อาจก่อให้เกิดการเพิกเฉยต่อจริยธรรม ความสับสนด้านข้อมูลข่าวสาร หรือแม้แต่ก่อให้เกิดอุปสรรคด้านการสื่อสารในสังคม

ประการแรก เรามาดูผลกระทบที่เป็นดาบสองคมในการปิดบังตัวตนบนอินเทอร์เน็ตกันก่อน การปิดบังตัวตนนี้ทำให้มนุษย์สามารถแสดงตัวตนออกได้สะดวกมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน การปล่อยตัวตนออกมาในระดับหนึ่งแบบนี้ ทำให้พวกเขาสามารถแบ่งปันประสบการณ์และความรู้สึกส่วนตัวออกไปได้ง่ายมากขึ้น แต่ทว่า บางครั้งความอิสระนี้ก็ถูกนำไปใช้พร่ำเพรื่อ บางคนอาจใช้คุณสมบัติที่ไม่ระบุตัวตนบนอินเทอร์เน็ตในการเผยแพร่ข่าวปลอม หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือกลั่นแกล้งกันบนอินเทอร์เน็ต พฤติกรรมเหล่านี้ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลได้อย่างไม่ต้องสงสัย

ประการต่อมา การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตก็ส่งผลกระทบต่อวงสังคมและวิธีการสร้างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์เช่นกัน ในอดีต วงสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์จะจำกัดอยู่แค่ครอบครัว โรงเรียน และที่ทำงาน แต่ในปัจจุบัน ทุกคนต่างสามารถทำความรู้จักกับผู้คนจากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ขอบเขตที่ขยายตัวขึ้นเช่นนี้สร้างความหลากหลายมากขต่อการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างไม่ต้องสงสัย แต่มันก็พามาซึ่งให้เกิดปัญหาเช่นกัน เนื่องจากการสร้างปฏิสัมพันธ์บนอินเทอร์เน็ตมักจะขาดการพูดคุยกันต่อหน้าอย่างลึกซึ้งและจริงใจ ซึ่งอาจทำให้มนุษย์เกิดการเพิกเฉยและห่างเหินกันในชีวิตจริงมากขึ้นเรื่อยๆ

ด้วยเหตุนี้ การที่จะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลให้แน่นแฟ้น เราจำเป็นต้องหาจุดสมดุลที่พอดีระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกอินเทอร์เน็ต เราไม่เพียงต้องใช้เครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตอย่างมีหลักการและสมเหตุสมผล แต่ยังต้องเสริมสร้างความสามารถในการแยกแยะและตัดสินข้อมูลข่าวสารต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราเจอกับข้อมูลข่าวสารที่ซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาบนอินเทอร์เน็ต

กล่าวโดยสรุปแล้ว ในขณะที่การแพร่หลายของอินเทอร์เน็ตเปลี่ยนแปลงความเคยชินในการเข้าสังคมและขยายขอบเขตในการสร้างปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์นั้น ก็ก่อให้เกิดความท้าทายและปัญหามากมายเช่นกัน อย่างที่ศาสตราจารย์เจียงเชี่ยนชี้ให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสีย ด้วยเหตุนี้ ขณะที่เราใช้มันเพื่อสร้างความหลากหลายต่อการดำเนินชีวิตในสังคมให้มากยิ่งขึ้น พวกเราจำเป็นต้องรอบคอบและรู้จุดประสงค์ในการใช้งานมากขึ้นเช่นกัน เพื่อให้เกิดการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณค่า


生词 | คำศัพท์

ลองเดาความหมายไทยด้วยตัวเองดูก่อนสักรอบ เสร็จแล้วค่อยเปิดดูคำศัพทนะ หรือไม่ไหวจริงๆ ค่อยกดตรงข้างล่างนี้เพื่อเปิด

📌 生词 | คำศัพท์ กดเปิดตรงนี้ได้เลย
No.ChinesePinyinThai
1探析tànxīสำรวจและวิเคราะห์
2渗透shèntòuการเจาะ การซึมผ่าน
3ยิ่ง… (ความหมายเหมือนคำว่า 越)
4揭示jiēshìประกาศให้ทราบ เปิดให้เห็น
5双重性质shuāngchóng xìngzhìคุณสมบัติที่เป็นดาบสองคม
6社交平台shèjiāo píngtáiโซเชียลมีเดีย
7道德冷漠dàodé lěngmòการเพิกเฉยต่อจริยธรรม
8障碍zhàng’àiอุปสรรค
9匿名性nìmíngxìngลักษณะที่ไม่เปิดเผยตัวตน
10滥用lànyòngใช้พร่ำเพรื่อ
11诽谤fěibàngหมิ่นประมาท
12欺凌qīlíngกลั่นแกล้ง
13真挚zhēnzhìจริงใจ
14辨别biànbiéแยกแยะ วินิจฉัย
15拓展tuòzhǎnขยาย
16审慎shěnshènละเอียดรอบคอบ


อย่าลืมกลับมาอ่านทวนกันด้วยนะ เรียนภาษาจีนด้วยตัวเองก็ต้องขยันทบทวนกันหน่อย ใครฝึกแล้วเป็นยังไงบ้างคอมเมนท์มาด้านล่าง ที่ Facebook Page, Instagram หรือทักไลน์มาคุยกันได้เลยนะครับ

เขียนโดย เกม Tutustory
แปลโดย ครูพี่ลี่ จาก Angbaoacademy
พิสูจน์อักษรโดย ครูพี่นิว จาก Krupnewsornjeen และ เกม Tutustory

สนใจแจ้งเตือนเมื่อบทความออกใหม่ แอดไลน์ที่ปุ่มนี้ได้เลย

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม Tutustory 图图是道 เรื่องราวภาษาจีนย่อยง่ายๆ ด้วยภาพ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนมาคุยกันได้ที่


ติดตาม ครูพี่ลี่ Angbaoacademy ได้ทาง


ขอสงวนสิทธิ์การนำไปใช้ ดัดแปลง และทำซ้ำ รวมถึงใช้สอนโดยมิได้รับอนุญาต ทุกกรณี

บทความเหล่านี้เป็นการสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของ Tutustory, ครูพี่นิวสอนจีน และ ครูพี่ลี่ Angbaoacademy เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับฝึกภาษาจีนกับคนที่กำลังเรียนภาษาจีนอยู่แบบฟรีๆ ด้วยความพยายามของพวกเราจึงขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในการนำไปทำซ้ำเพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ทั้งหมด นั่นรวมถึงการก็อบไปใช้สอนในรูปแบบต่างๆ ด้วย อย่างไรก็ตามหากต้องการนำไปใช้จริงๆ โปรดติดต่อเข้ามาที่ Line: @tutustory เพื่อตกลงขออนุญาตและพูดคุยเป็นกรณีไป หากทราบในภายหลังทางเพจขอดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด

Authors

  • Game 黄俊宏

    กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา

    View all posts
  • ครูพี่ลี่ Angbaoacademy

    ติวเตอร์ภาษาจีนรุ่นใหม่ไฟแรง เจ้าของ #เรียนจีนกับครูพี่ลี่ ที่มียอดวิวกว่า 11 ล้านครั้งบน Tiktok และสนุกสนานกับการทำงานสายภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นล่ามกองถ่าย วิทยากร แปลซีรีส์ พากย์เสียง และอื่นๆ อีกมากมาย

    View all posts