Shape and form in Chinese Cover

รูปทรงเรขาคณิตภาษาจีนเรียกยังไงนะ? | รูปร่างและรูปทรงในภาษาจีน 形状

อยากได้กรอบรูปวงรี อยากได้จี้รูปข้าวหลามตัด แต่ไม่รู้จะบรรยาย หรือใช้คำไหนค้นหา มาเดี๋ยว 图图是道 จัดให้ อ่านจบบทความนี้รับรองว่ารู้ทุกรูปทรง เวลาต้องใช้บรรยายรูปร่างสิ่งของที่ต้องการจะได้บรรยายได้แบบมือโปร

จริงๆ เรื่องรูปทรงเป็นหนึ่งในเรื่องที่เข้าใจง่าย เพราะแค่เห็นภาพ เพียงแค่เข้าใจหลักการ เราก็สามารถบรรยายได้เลย ที่น่าสนใจคือหลักการในภาษาจีนนั้น ง่าย และ ตรงตัวมากๆ เลยทีเดียว

มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า

2D Shape and form in Chinese

二维形状 วอร์มเครื่องกันด้วยรูปทรงง่ายๆ แบบ 2 มิติ

Tutustory Line OA QR Code
趣知识 | Fun Facts
二维 แปลว่า 2 มิติ เป็นคำเดียวกับการเรียก QR Code ในภาษาจีน นั่นคือ 二维码 (èrwéimǎ) เพราะคนจีนมองว่าเป็น 条形码 (tiáoxíng mǎ | บาร์โค้ด) ซึ่งเป็นเป็นเพียงแค่เส้นเรียงเป็นแถว ในขณะที่ 二维码 จะเป็นรหัสรูปทรงสี่เหลี่ยม บอกทั้งด้านกว้างด้านยาว หรือก็คือ 2 มิติ นั่นเอง ลองแสกน 二维码 ของเรามาติดตามกันในไลน์ได้นะ 😂

二维形状 ( èrwéi xíngzhuàng) รูปทรง 2 มิติ สามารถเรียกอีกอย่างว่า 平面图 (píngmiàn tú) ก็ได้ เป็นรูปแบนๆ เราจะมองแค่ 宽度 (kuān dù | ด้านกว้าง) กับ 长度 ( cháng dù | ด้านยาว) เท่านั้น มีหลากหลายรูปทรงที่เรารู้จักกันดีเยอะแยะเลย

 • 直线 (zhíxiàn) เส้นตรง
 • 曲线 (qūxiàn) เส้นโค้ง
 • 之字线 (zhīzìxiàn) เส้นหยัก, เส้นซิกแซก
 • 圆形 (yuánxíng) วงกลม อันนี้ง่าย เวลาจะบรรยายอะไรว่า กลมๆ ก็ใช้คำว่า 圆圆的 ได้เลย
 • 半圆形 (bàn yuánxíng) รูปครึ่งวงกลม
 • 椭圆形 (tuǒ yuánxíng) วงรี เติมแค่คำเดียวข้างหน้าความหมายเปลี่ยน เช็กกันดีๆนะ
 • 三角形 (sān jiǎoxíng) สามเหลี่ยม หากแปลตรงตัวจะเรียกว่ารูป 3 มุม คนจีนจะใช่ 角 ในการบรรยายอะไรที่เป็นมุมแหลมๆ
 • 正方形 (zhèng fāngxíng) / 方形 (fāngxíng) สี่เหลี่ยมจตุรัส สี่เหลี่ยมด้านเท่า จะมีคำว่า 正 หรือไม่มีก็ได้ ถ้ามีจะเน้นว่าด้านเท่านั้นเอง
 • 长方形 (cháng fāngxíng) / 矩形 (jǔxíng) สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้คำไหนก็ได้ แต่คนมักใช้คำแรกมากกว่า
polygon in Chinese

n边形 เติมตัวเลข ไว้บรรยายรูปหลายเหลี่ยม

八卦图
趣知识 | Fun Facts
ยันต์ 8 เหลี่ยม หรือแผนผัง 8 ทิศ ที่เราเห็นกันบ่อยๆ ในภาษาจีนเรียกว่า 八卦图 (bā guà tú)

ในภาษาไทย เราเรียกรูปทรงต่างๆด้วยเหลี่ยม ตั้งแต่ สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยมไปเรื่อยๆ แต่ในภาษาจีนจะบรรยายด้วย 边 (biān) ที่แปลว่าด้านแทน โดยจะเริ่มตั้งแต่รูปห้าเหลี่ยมไป หลักการไม่ยาก แต่เอาตัวเลขภาพจีนเติมไว้ข้างหน้าและตามด้วย 边形 ก็จบแล้ว ง่ายกว่าภาษาอังกฤษที่ต้องจำรากละตินเยอะ

 • 五边形 (wǔ biānxíng) รูปห้าเหลี่ยม
 • 六边形 (liù biānxíng) รูปหกเหลี่ยม
 • 七边形 (qī biānxíng) รูปเจ็ดเหลี่ยม
 • 八边形 (bā biānxíng) รูปแปดเหลี่ยม

ในบางพื้นที่โดยเฉพาะนอกจีนแผ่นดินใหญ่จะใช้ 角形 (jiǎo xíng) แทน 边形 แต่คำว่า 角形 มักจะสับสนไปเป็นรูปดาวแทน หากได้ยินมา ให้เข็กให้ดีๆ ว่าเข้าใจตรงกันไหมนะครับ เดี๋ยวจะสื่อสารแล้วสับสนแทน

star shapes in Chinese

n角星 เติมตัวเลข บรรยายดาวหลายแฉก

ตามที่ก่อนหน้านี้ได้อธิบายถึง คำที่มีโอกาสสับสนกันไปแล้ว หากต้องการบรรยายจำนวนแฉกของดาวในภาษาจีนให้ชัดเจน เราจะใช้คำว่า 角星 (jiǎo xīng) คำว่า 角 ในภาษาจีนจะหมายถึงมุม และมีความรู้สึกของความแหลมเข้ามาด้วย เมื่อมีคำว่า 星 ที่แปลว่าดาวตามท้าย จึงเป็นการเน้นชัดว่ารูปทรงที่เราพูดคือรูปดาวนะ หลักการใช้ก็เติมตัวเลขข้างหน้า 角星 เหมือนการใช้ 边形 เลย

 • 四角星 (sì jiǎo xīng) ดาวสี่แฉก
 • 五角星 (wǔ jiǎo xīng) ดาวห้าแฉก
 • 六角星 (liù jiǎo xīng) ดาวหกแฉก
 • 七角星 (qī jiǎo xīng) ดาวเจ็ดแฉก
 • 八角星 (bā jiǎo xīng) ดาวแปดแฉก
other shapes form in Chinese

其他形状 รูปทรงอื่นๆ ก็มีนะ

趣知识 | Fun Facts
十字 ยังใช้บรรยายหลายๆ อย่างที่มีรูปทรงเหมือนเครื่องหมายบวก ที่น่าสนใจคือคนจีนก็ใช้บรรยายสี่แยกตามถนนว่า 十字路口 (shízì lùkǒu) ด้วยเช่นกัน

มาลองดูรูปทรงอื่นๆ กันบ้างดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง

 • 扇形 (shànxíng) รูปพัด 扇 คือพัดจีน รูปร่างตัดเป็นเสี้ยวคล้ายพัดเลยเรียกตามนี้เลย
 • 月牙形 (yuèyáxíng) รูปจันทร์เสี้ยว
 • 心形 (xīnxíng) รูปหัวใจ
 • 菱形 (língxíng) รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด
 • 梯形 (tīxíng) รูปสี่เหลี่ยมคางหมู
 • 水滴形 (shuǐdī xíng) รูปหยดน้ำ
 • 十字形 (shízì xíng) รูปสัญลักษณ์บวก คนจีนเห็นว่าคล้ายเลขสิบในภาษาจีน 十 เลยนำมาเรียกเป็นรูปทรง
3D Shape and form in Chinese

三维形状 รูปทรง 3 มิติ รู้ไว้ บรรยายไม่ยาก

金字塔 Pyramid in Chinese
趣知识 | Fun Facts
พีระมิด แบบพีระมิดของประเทศอียิปต์ในภาษาจีน เรียกว่า 金字塔 (jīnzìtǎ) แปลตรงตัวได้ว่า หอคอยรูปตัวอักษร金

三维形状 (sānwéi xíngzhuàng) รูปทรง 3 มิติ นิยมเรียกอีกอย่างว่า 立体 (lìtǐ) หรือ 立体图 (lìtǐ tú) นอกจาก 宽度 (kuān dù | ความกว้าง) กับ 长度 (cháng dù | ความยาว) ยังต้องมี 高度 (gāo dù | ความสูง) อีกด้วย รูปทรงที่พบได้บ่อยมี

 • 圆球 (yuán qiú) ทรงกลม
 • 立方体 (lì fāngtǐ) / 正方体 (zhèng fāngtǐ) ทรงลูกบาศก์
 • 长方体 (cháng fāngtǐ) ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก
 • 圆柱体 (yuán zhùtǐ) ทรงกระบอก
 • 锥体 (zhuī tǐ) ใช้บรรยายทรงที่มีฐานเป็นรูปทรงอื่น ส่วนปลายเป็นยอดแหลม แบ่งเป็นสองรูปแบบได้แก่
  • 圆锥 (yuán zhuī) ทรงกรวย
  • 棱锥 (léng zhuī) ทรงพีระมิด สามารถเติมตัวเลขด้านหน้าได้เพื่อบอกว่าฐานเป็นรูปอะไร เช่น
   • 三棱锥 (sān léng zhuī) พีระมิดฐานสามเหลี่ยม
   • 四棱锥 (sì léng zhuī) พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม
 • 棱柱 (léng zhù) ทรงปริซึม (prism) ภาษาไทยใช้ทับศัพท์จากภาษาอังกฤษเลย คือรูปทรงแท่งที่มีฐานด้านบนและล่างเท่ากัน สามารถเติมตัวเลขด้านหน้าได้เพื่อบอกว่าฐานเป็นรูปอะไร เช่น
  • 三棱柱 (sān léng zhù) ปริซีมสามเหลี่ยม
  • 四棱柱 (sì léng zhù) ปริซึมสี่เหลี่ยม
  • 五棱柱 (wǔ léng zhù) ปริซึมห้าเหลี่ยม
Describe Shape and form in Chinese

ใช้คำอื่นๆ ช่วยบรรยาย เล่าเรื่องได้ง่ายขึ้น

เรารู้กันแล้วว่ารูปทรงแต่ละอย่างเรียกว่าอะไร แต่คงจะไม่มีประโยชน์เลยถ้าเรานำมาใช้บรรยายไม่ได้ ในชีวิตจริง เราเจอเรื่องรูปทรงตลอดเวลา ถ้าถึงเวลาจริงๆ นึกไม่ออกไม่เป็นไร ลองใช้รูปทรงของสิ่งต่างๆรอบตัวมาช่วยบรรยายก็ได้ และเพื่อความแม่นยำลองใช้คำบอกระดับต่อไปนี้มาช่วยบรรยายเกี่ยวกับรูปร่างดู เช่น

 • 稍微 (shāowēi) เล็กน้อย ใช้เพื่อบรรยายว่าอีกนิดนึง มักใช้คู่กับ 一点
 • 更…. (gèng) ใช่เพื่อบรรยายว่าต้องการมากขึ้น เช่น 更大 ใหญ่กว่า ใหญ่ขึ้น เป็นต้น

คำคุณศัพท์ที่มักใช้บรรยายขนาด

 • 圆 (yuán) กลม
 • 短 (duǎn) สั้น
 • 长 (cháng) ยาว
 • 小 (xiǎo) เล็ก
 • 大 (dà) ใหญ่
 • 高 (gāo) สูง
 • 矮 (ǎi) เตี้ย

ตัวอย่างเช่น เราอยากได้กรอบรูปที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า สีทอง ลองดูบทสนทนาต่อไปนี้

买家:亲,你有没有金色长方形的相框? 
mǎi jiā: qīn, nǐ yǒuméiyǒu jīnsè chángfāngxíng de xiāngkuàng? 
ผู้ซื้อ: ที่รัก1[1] คำว่า 亲 เป็นคำที่นิยมใช้เรียกกันเวลาซื้อของขายของออนไลน์ บางทีก็ใช้คำว่า 亲爱的 แต่ไม่ได้มีความหมายตามตัวจริงๆ แค่ใช้เรียกให้ดูใกล้ชิดกันเฉยๆ ถ้าให้เทียบอาจจะใกล้เคียงกับคำว่า คุณลูกค้า ที่ร้านค้าออนไลน์ในไทยชอบใช้กัน เธอมีกรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสีทองไหม?

卖家:有的呀,亲。 
mài jiā: yǒu deya, qīn. 
ผู้ขาย: มีค่ะ ที่รัก2[1] คำว่า 亲 เป็นคำที่นิยมใช้เรียกกันเวลาซื้อของขายของออนไลน์ บางทีก็ใช้คำว่า 亲爱的 แต่ไม่ได้มีความหมายตามตัวจริงๆ แค่ใช้เรียกให้ดูใกล้ชิดกันเฉยๆ ถ้าให้เทียบอาจจะใกล้เคียงกับคำว่า คุณลูกค้า ที่ร้านค้าออนไลน์ในไทยชอบใช้กัน

买家:这个相框长宽多少厘米呢? 
mǎi jiā: zhè ge xiāngkuàng chángkuān duōshǎo límǐ ne? 
ผู้ซื้อ: กรอบรูปชิ้นนี้ ขนาดกว้างยาวกี่เซ็นคะ?

卖家:宽 10 厘米,长 16 厘米啊。 
mài jiā: kuān 10 límǐ, cháng 16 límǐ a. 
ผู้ขาย: กว้าง 10 เซ็น ยาว 16 เซ็นค่ะ

买家:有稍微大一点吗? 
mǎi jiā: yǒu shāowēi dà yìdiǎn ma? 
ผู้ซื้อ: มีใหญ่กว่านี้อีกนิดไหมคะ?

卖家:有, 宽 14 厘米,长 20 厘米的。 
mài jiā: yǒu, kuān 14 límǐ, cháng 20 límǐ de. 
ผู้ขาย: มีค่ะ กว้าง 14 เซ็น ยาว 20 เซ็น

จากบทสนทนา จะเห็นได้ว่ามีการบรรยายกันเพื่อให้ได้ขนาดที่ต้องการ ยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับ

จบกันไปแล้วกับเรื่องรูปทรง เห็นไหมว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิด (รึเปล่า?) ตกหล่นรูปทรงไหนไปยังไงเข้ามาบอกกันได้นะครับ หรือใครมีประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องบรรยายรูปทรงเข้ามาแชร์กันได้เลย


ติดตามเรื่องราวภาษาจีนย่อยง่ายๆ ด้วยภาพ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาจีน มาคุยกันได้ที่


อ้างอิง

Author

 • Game 黄俊宏

  กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา

  View all posts