How to say message is read. How to use 已 and 未

已读 แชทน่ะ ถูกอ่านละนะ | 已 และ 未 กับการใช้บอกสถานะในมือถือ

มาต่อกับคอนเทนท์สั้นๆ ย่อยง่ายๆ กันอีกหน่อยละกัน

已 นำหน้ากิริยา บอกสถานะ ทำสิ่งนั้นแล้ว

การใช้ 已 yǐ กับโปรแกรมและการเชื่อมต่อยังเจอได้อีกมากมาย โครงสร้างคือ 已+动词

หนึ่งในคำที่เจอบ่อยที่สุดคือ 已读 yǐdú หรือที่เราเห็น ในไลน์ภาษาไทยของเราว่า “อ่านแล้ว” นั่นแหละครับ เราจะเห็นการใช้รูปแบบ 已 ตามด้วยคำกิริยา 动词 ในโทรศัพท์มือถือของเราอีกหลายๆ ที่เลย เช่น

已读 yǐdú อ่านแล้ว เจอในแชท

已连接 yǐ liánjiē เชื่อมต่อแล้ว เจอในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย

已启动 yǐ qǐdòng ทำงานแล้ว เจอในการสั่งให้โปรแกรม หรือ เครื่องจักรทำงาน เช่น VPN

已 และ 未 คำตรงข้ามบอกสถานะ แล้ว กับ ยังไม่

เมื่อเรารู้รูปแบบของ 已+动词 ที่ทำให้คำกิริยาแล้ว มันต้องมีรูปแบบปฎิเสธสิ กรณีนี้ก็ง่ายมากๆเลย แค่ใช้คำว่า 未 wèi มาแทนที่ 已 ก็จะแปลว่าสิ่งนั้นยังไม่เกิดขึ้นนั่นแหละ เช่น 未连接 wèi liánjiē ยังไม่เชื่อมต่อ

已 นำหน้ากิริยา บอกสถานะ ทำสิ่งนั้นแล้ว

การใช้ 已 yǐ กับโปรแกรมและการเชื่อมต่อยังเจอได้อีกมากมาย โครงสร้างคือ 已+动词

หนึ่งในคำที่เจอบ่อยที่สุดคือ 已读 yǐdú หรือที่เราเห็น ในไลน์ภาษาไทยของเราว่า “อ่านแล้ว” นั่นแหละครับ เราจะเห็นการใช้รูปแบบ 已 ตามด้วยคำกิริยา 动词 ในโทรศัพท์มือถือของเราอีกหลายๆ ที่เลย เช่น


มีเรื่องไหนอยากให้มาเล่า มาพูดคุยกัน หรือ ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับจีนและภาษาจีน ตามนี้เลย

Author

  • Game 黄俊宏

    กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา

    View all posts