How to answer when Chineses thank you - Cover

14 คำตอบใช้จริง เมื่อคนจีนขอบคุณ หรือชมเรา ฉบับเข้าใจง่าย | CC Education x Tutustory

เวลาเจอคนจีนชมมา เราควรตอบอย่างไรให้โอเคดี? ได้ยินกันมาตลอดว่าจีนเป็นชนชาติที่ยึดถือเรื่องความเกรงใจ และ ถ่อมตัวเป็นที่สุด วันนี้ CC Education ร่วมกับ Tutustory ได้รวมมาให้แล้วถึง 14 คำตอบกันเลย มีอะไรบ้างไปอ่านกัน

CC Education and Tutustory collaboration

ก่อนเข้าเรื่อง

Tutustory 图图是道 ได้รับเกียรติจาก CC Education เพจคอนเทนท์ภาษาจีนที่ทั้งกราฟฟิกสวย และ ขยันทำเนื้อหามาก มาร่วมลงคอนเทนท์บนเว็บ tutustory.com นี้ และอาจจะมีเสริมเพิ่มเติมนอกจากบนเพจ CC Education ด้วย เนื้อหาจะเน้นภาษาจีนใช้จริง และเรื่องราวเกี่ยวกับประ รับรองว่าเนื้อหาเน้นๆ แถมภาพสวยไม่แพ้กันแน่นอน มาเข้าเรื่องกันเลย

เมื่อคนชมเรา แล้วเราอยากถ่อมตัว ตอบคำพวกนี้เลย

How to answer when Chineses thank you - 没有没有

1. 不, 不! / 没有没有 ไม่เลยๆ

不, 不! bù, bù! / 没有没有 méiyǒu méiyǒuใช้แสดงความถ่อมตัว เมื่อมีคนชม ใช้เหมือนกันทั้งคู่

ตัวอย่าง 1

A: 你服务真好,我给你赏钱。
A: Nǐ fúwù zhēn hǎo, wǒ gěi nǐ shǎngqián.
A: คุณบริการดีมาก ฉันจะให้ทิป

B: 不不,应该做的。
B: Bù bù, yīnggāi zuò de.
B: ไม่เลยๆ เป็นสิ่งที่ควรทำครับ

ตัวอย่าง 2

A: 你长那么漂亮像明星。
A: Nǐ zhǎng nàme piàoliang xiàng míngxīng.
A: คุณโตขึ้นมาสวยมากเลยเหมือนดารา

B: 没有没有,一般吧。
B: Méiyǒu méiyǒu, yībān ba.
B: ไม่เลยๆ แค่บ้านๆ ทั่วไป


How to answer when Chineses thank you - 哪里哪里

2. 哪里哪里! ที่ไหนกัน..(ชมเกินไปแล้ว)

哪里哪里! nǎlǐ nǎlǐ! ใช้แสดงความถ่อมตัว เมื่อมีคนชม บอกนิดนึงเดี๋ยวนี้ใช้กันน้อยลงแล้ว

ตัวอย่าง 1

A: 你夫人很漂亮
A: Nǐ fūrén hěn piàoliang!
A: ภรรยาของคุณสวยมาก

B: 哪里哪里!
B: Nǎlǐ nǎlǐ!
B: ที่ไหนกันๆ

ตัวอย่าง 2

A: 你汉语说得真好
A: Nǐ hàn yǔ shuō de zhēn hǎo.
A: คุณพูดภาษาจีนได้ดีมาก

B: 哪里哪里,就一般。
B: Nǎlǐ nǎlǐ, yě jiù yì bān.
B: ที่ไหนกันๆ ก็ทั่วไปแหละ


เมื่อเขาขอบคุณเรา ตอบยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ดี

How to answer when Chineses thank you - 不用谢

3. 不用谢 ไม่เป็นไร ไม่ต้องขอบคุณหรอก

不用谢 búyòng xiè เมื่อมีคนขอบคุณเรา ใช้เพื่อตอบกลับว่าไม่ต้องขอบคุณอะไรหรอก

ตัวอย่าง 1

A: 谢谢你帮我太多了。
A: Xièxiè nǐ bāng wǒ tài duō le.
A: ขอบคุณคุณช่วยฉันเยอะเลย

B: 不用谢, 这是我应该做的。
B: Bùyòng xiè, zhè shì wǒ yīnggāi zuò de.
B: ไม่เป็นไร นี่เป็นสิ่งที่ฉันควรทำ

ตัวอย่าง 2

A: 谢谢你。
A: Xièxiè nǐ
A: ขอบคุณ

B: 这是我应尽得责任,不用谢!
B: Zhè shì wǒ yīng jǐn dé zérèn, bùyòng xiè!
B: นี่เป็นหน้าที่ของฉัน ไม่เป็นไร


How to answer when Chineses thank you - 不客气

4. 不客气 ไม่เป็นไร, ไม่ต้องเกรงใจ,ด้วยความยินดี

不客气 búkèqi เมื่อมีคนขอบคุณเรา ใช้เพื่อตอบกลับว่าไม่เป็นไร, ไม่ต้องเกรงใจ,ด้วยความยินดี

ตัวอย่าง 1

A: 谢谢老师
A: Xièxiè lǎoshī
A: คุณครู ขอบคุณค่ะ/ครับ

B: 不客气
B: Búkèqi
B: ไม่เป็นไร ด้วยความยินดี

ตัวอย่าง 2

A: 还是要谢谢你。
A: Háishì yào xièxiè nǐ.
A: อย่างไรก็ขอบคุณเธอนะ

B: 不客气
B: Búkèqi
B: ไม่เป็นไร


How to answer when Chineses thank you - 不用客气

5. 不用客气 ไม่ต้องเกรงใจ, ด้วยความยินดี

不用客气 bùyòng kèqi ใช้ตอบกลับเมื่อมีคนขอบคุณเรา ****เหมือน 不客气

ตัวอย่าง 1

不用客气,随便坐吧。
Bùyòng kèqi, suíbiàn zuò ba.
ไม่ต้องเกรงใจ เชิญนั่งตามสบาย

ตัวอย่าง 2

不用客气,我是警察嘛,是我的责任。
Bùyòng kèqì, wǒ shì jǐngchá ma, shì wǒ de zérèn.
ไม่ต้องเกรงใจ ฉันเป็นตำรวจ เป็นหน้าที่ของฉันอยู่แล้ว


How to answer when Chineses thank you - 别客气

6. 别客气 ไม่ต้องเกรงใจ, ด้วยความยินดี

别客气 bié kèqi ใช้ตอบกลับเมื่อมีคนขอบคุณเรา เหมือน 不客气

ตัวอย่าง 1

别客气,我又不是外人。
Bié kèqi, wǒ yòu bù shì wài rén.
ไม่ต้องเกรงใจ ฉันไม่ใช่คนนอก

ตัวอย่าง 2

这点小事不足挂齿,您就别客气了。
Zhè diǎn xiǎoshì bùzú guàchǐ, nín jiù bié kèqì le.
เรื่องเล็กน้อยแค่นี้ไม่ต้องพูดถึงเลย อย่าได้เกรงใจเลย


How to answer when Chineses thank you - 客气什么呢

7. 客气什么呢 จะเกรงใจไปทำไม

客气什么呢 kèqi shénme ne ใช้ย้อนถามว่าจะเกรงใจไปทำไม เป็นภาษาพูด มักใช้กับเพื่อนหรือครอบครัว

ตัวอย่าง 1

咱们是老朋友,客气什么呢
Zánmen shì lǎo péngyou, kèqì shénme ne!
พวกเราเป็นเพื่อนเก่ากันมานาน จะเกรงใจไปทำไม

ตัวอย่าง 2

奶奶,客气什么呢,我做吧。
Nǎinai, kèqì shénme ne, wǒ zuò ba.
คุณยายจะเกรงใจทำไม เดี๋ยวหนูทำเอง


How to answer when Chineses thank you - 太客气了

8. 太客气了 เกรงใจเกินไปแล้ว

太客气了 tài kèqi le ใช้เมื่อต้องการให้คู่สนทนาผ่อนคลาย เพราะเรายินดีช่วย

ตัวอย่าง 1

你们真是太客气了,我将高兴参加。
Nǐmen zhēnshi tài kèqi le, wǒ jiāng gāoxìng cānjiā.
พวกเธอเกรงใจไปแล้วจริงๆ ฉันดีใจที่ได้เข้าร่วม

ตัวอย่าง 2

太客气了。我们都很熟悉。
Nǐ tài kèqi le. Wǒmen dōu hěn shúxī.
คุณเกรงใจไปแล้ว พวกเขาทุกคนล้วนสนิทกัน


How to answer when Chineses thank you - 没事儿

9. 没事/没事儿 ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย

没事/没事儿 méi shì/méi shìr ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย (สื่อว่าไม่ต้องกังวล) อันนี้คนจีนแผ่นดินใหญ่ชอบใช้

ตัวอย่าง 1

A: 谢谢。
A: Xièxie.
A: ขอบคุณ

B: 没事,我愿意帮你。
B: Méishì, wǒ yuànyì bāng nǐ.
B: ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลย ฉันเต็มใจช่วยเธอ

ตัวอย่าง 2

A: 谢谢。
A: Xièxie.
A: ขอบคุณ

B: 没事儿,我习惯了。
B: Méishìr, wǒ xíguàn le.
B: ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไรเลย ฉันทำจนชินแล้ว


How to answer when Chineses thank you - 没问题

10. 没问题 ไม่มีปัญหา

没问题 méi wèn tí ไม่มีปัญหา แสดงถึงความเป็นมิตร และยินดีช่วย

ตัวอย่าง 1

A: 谢谢,你帮我太多了。
A: Xièxiè, nǐ bāng wǒ tài duō le.
A: ขอบคุณ คุณช่วยฉันเยอะเลย

B: 没问题,很简单。
B: Méi wèntí,hěn jiǎndān.
B: ไม่มีปัญหา มันง่ายมาก

ตัวอย่าง 2

A: 麻烦你了,谢谢你。
A: Máfan nǐle, xièxiè nǐ.
A: รบกวนคุณแล้ว ขอบคุณมาก

B: 没问题,我该帮你的。
B: Méi wèntí, wǒ gāi bāng nǐ de.
B: ไม่มีปัญหา ฉันยินดีช่วยคุณ


How to answer when Chineses thank you - 不麻烦 不会

11. 不麻烦/不会 ไม่ยุ่งยากเลย

不麻烦/不会 bù má fan/bú huì ใช้บอกเพื่อช่วยให้รู้สึกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย ไม่ยุ่งยากอะไร

ตัวอย่าง 1

A: 麻烦你了。
A: Máfan nǐ le.
A: รบกวนคุณแล้ว

B: 不麻烦 / 不会
B: Bù máfan / bù huì
B: ไม่ใช่เรื่องยุ่งยากเลย

ตัวอย่าง 2

A: 感谢你,麻烦你太多了。
A: Gǎnxiè nǐ, máfan nǐ tài duō le.
A: ขอบคุณมาก รบกวนคุณมากจริงๆ

B: 一点也不麻烦,我很愿意做这件事。
B: Yīdiǎn yě bù máfan, wǒ hěn yuànyì zuò zhè jiàn shì.
B: ไม่รบกวนสักนิด ฉันทำเรื่องนี้อย่างเต็มใจ


How to answer when Chineses thank you - 小意思

12. 小意思 เรื่องเล็กน้อย

小意思 xiǎo yìsi เรื่องเล็กน้อย ใช้สื่อว่าไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร

ตัวอย่าง 1

A: 多谢来帮我做这些事。
A: Duōxiè lái bāng wǒ zuò zhèxiē shì.
A: ขอบคุณที่มาช่วยฉันทำเรื่องเหล่านี้

B: 这种事儿,小意思,一两个小时就可以完成。
B: Zhè zhǒng shìr, xiǎoyìsi, yī liǎng gè xiǎoshí jiù kěyǐ wánchéng.
B: เรื่องนี้เล็กน้อย แค่ 1-2 ชม. ก็สามารถเสร็จได้

ตัวอย่าง 2

A: 感谢你的帮助。
A: Gǎnxiè nǐ de bāngzhù.
A: ขอบคุณในความช่วยเหลือของคุณ

B: 小意思,我愿意帮你。
B: Xiǎoyìsi, wǒ yuànyì bāng nǐ.
B: เรื่องเล็กนิดเดียว ฉันยินดีที่จะช่วยคุณ


How to answer when Chineses thank you - 说哪儿的话呢

13. 说哪儿的话呢 พูดอะไรอย่างนั้น

说哪儿的话呢 shuō nǎr de huà ne สื่อถึงว่าเรื่องแค่นี้ทำไมต้องพูดอะไรแบบนั้น แสดงความเป็นมิตร และยินดีช่วย

ตัวอย่าง 1

A: 非常感谢你。
A: Fēicháng gǎnxiè nǐ.
A: ขอบคุณคุณมากๆ เลย

B: 说哪儿的话呢。小事一桩罢了。
B: Shuō nǎ’er dehuà ne. Xiǎoshì yī zhuāng bà le.
B: พูดอะไรอย่างนั้น แค่นี้เรื่องเล็กน้อย

ตัวอย่าง 2

A: 麻烦你了,多谢。
A: Máfan nǐ le, duōxiè.
A: รบกวนคุณแล้ว ขอบคุณมาก

B: 说哪儿的话呢,我们是兄弟吧。
B: Shuō nǎ’er dehuà ne, wǒmen shì xiōngdì ba.
B: พูดอะไรอย่างนั้น เราเป็นพี่น้องกัน


How to answer when Chineses thank you - 行了

14. 行了 พอแล้ว

行了 xíng le พอแล้ว สื่อว่าไม่ต้องขอบคุณแล้ว ใช้กับคนที่สนิท อย่างเพื่อน/ครอบครัว

ตัวอย่าง 1

A: 你太美了,大眼睛就好看,真好看。
A: Nǐ tàiměi le, dà yǎnjīng jiù hǎokàn, zhēn hǎokàn.
A: คุณสวยมาก ตาโตดูดี สวยมากจริงๆ

B: 行了行了,不是那么美呢。
B: Xíngle xíngle, bùshì nàme měi ne.
B: พอแล้วๆ ฉันไม่ได้สวยขนาดนั้น

ตัวอย่าง 2

A: 你很善良,帮我那么多。
A: Nǐ hěn shànliáng, bāng wǒ nàme duō.
A: A: คุณใจดีมากเลย ช่วยฉันเยอะมาก

B: 行了,我愿意帮你。
B: Xíngle, wǒ yuànyì bāng nǐ.
B: พอแล้ว ฉันยินดีที่จะช่วย


เป็นไงกันบ้าง ได้เอาไปใช้จริงกันจุใจแน่นอน จริงๆ ยังมีอีกหลายวิธีในการจะตอบ ใครรู้วิธีไหนอีกบ้าง ยังไงมาบอกกันได้เลยนะครับ

บทความนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง CC Education และ Tutustory หากสนใจคอนเทนท์ภาษาจีนดีๆ แบบนี้ ฝากติดตามพวกเราทั้งคู่ด้วยนะครับ


ติดตาม Tutustory 图图是道 เรื่องราวภาษาจีนย่อยง่ายๆ ด้วยภาพ หรือมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาษาจีนมาคุยกันได้ที่


ติดตาม CC Education เพจภาษาจีนเข้าใจง่าย ได้ทาง

Authors

  • CC Education

    พนักงานประจำ ที่เป็นติ่งดาราจีนและหลงเสน่ห์วัฒนธรรมจีน จึงเป็นที่มาของการค้นหาวิธีเรียนภาษาจีนอย่างไร ให้รู้สึกสนุก เป็นเรื่องง่าย ใกล้ตัวกว่าที่คิด รวมถึงใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

    View all posts
  • Game 黄俊宏

    กราฟฟิกดีไซน์เนอร์ที่เรียนภาษาจีน แบบเรียนๆหยุดๆ จนมารอบล่าสุดเรียนต่อเนื่องแล้ว สนใจภาษา การใช้งาน และ การเล่าเรื่องราวให้เข้าใจง่ายด้วยภาพ เลยมาทำคอนเทนท์ผสมทักษะการออกแบบ เล่าเรื่องและภาษา

    View all posts